Tất cả
full tướng, rất nhiều skin...
Khung: KXĐ
Rank: Bạc
Tướng: 142
Trang Phục: 132
430,000đ