#502

Liên Minh Huyền Thoại

Nổi bật: full tướng, rất nhiều skin ngon(skin đỏ), nhiều biểu cảm, dư 308 tinh hoa cam

430,000 ATM/VÍ
589,041 CARD
Nạp thẻ cào

Rank: Bạc

Tướng: 142

Trang Phục: 132

Trạng Thái: Nick có SDT (có thể thay đổi)

Nổi bật: full tướng, rất nhiều skin ngon(skin đỏ), nhiều biểu cảm, dư 308 tinh hoa cam

Tài khoản liên quan

full tướng, rất nhiều skin...
Khung: KXĐ
Rank: Bạc
Tướng: 142
Trang phục: 132
430,000đ